1284

Książę wielkopolski Przemysł II przebywając w Kaliszu zwolnił Erwina, kusznika, mieszczanina kaliskiego, od wszelkich opłat za 4 łany we wsi książęcej Dobrzec

Rozwiń

1873

Zmarł w Kowalewie Józef Stablewski, oficer Wojska Polskiego, uczestnik powstania listopadowego, kawalerzysta Pułku Jazdy Poznańskiej, kawaler orderu Virtuti Militari

Rozwiń

1891

Reaktywowano w Dobrzycy działalność, zawieszonego w roku 1835 Bractwa Strzeleckiego

Rozwiń

1912

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Antoni Stachowiak, funkcjonariusz Policji Państwowej, więzień Ostaszkowa, zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze, pochowany w Miednoje

Rozwiń

1925

Reaktywowano Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu, którego działalność podczas zaborów była zawieszona

Rozwiń

1945

Po zakończeniu II wojny światowej, w Kaliszu uruchomiono komunikację miejską. Jeden autobus napędzany gazem świetlnym obsługiwał trasę pl. Kilińskiego - dworzec PKP

Rozwiń

1983

Odbyła się w Chwaliszewie uroczystość nadania sztandaru miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej

Rozwiń

2003

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej, z okazji 720-lecia miasta Pleszewa podjęto uchwałę o ustanowieniu św. Jana Chrzciciela patronem miasta oraz przyjęciu hejnału Pleszewa

Rozwiń
Udostępnij ten dzień