1497

Król Jan Olbracht zatwierdził nadanie Kaliszowi prawa siedmiodniowego składu, ogłoszone w Koźminku w dniu 30 maja 1496 roku przez starostę generalnego Wielkopolski Jana Ostroroga

Rozwiń

1552

Król Zygmunt August zatwierdził wszystkie prawa i przywileje nadane Kaliszowi przez swoich poprzedników, oraz wydał pozwolenie radzie miejskiej Kalisza na wyszynk piwa wrocławskiego w piwnicach miejskich, pod warunkiem przeznaczania dochodów z niej na potrzeby miasta

Rozwiń

1646

Król Władysław IV wydał wyrok w sprawie między Maciejem Jaworem a miastem Kaliszem o dobra Dobrzec Mały i Wielki, oraz Olsza, w którym dobra te zasądził miastu

Rozwiń

1762

Władze miasta Kalisza wydały statut zobowiązujący miasto oraz cechy rzemieślnicze do zaopatrzenie się w sprzęt przeciwpożarowy

Rozwiń

1822

Urodził się w Kaliszu Władysław Cichorski ps. „Zameczek”, pułkownik wojsk powstańczych powstania styczniowego, dowódca oddziału operującego na Podlasiu

Rozwiń

1854

Urodził się w Pleszewie Teodor Jeske-Choiński, intelektualista, pisarz, historyk, konserwatywny publicysta, krytyk teatralny i literacki, jeden z czołowych teoretyków i propagatorów antysemityzmu w Polsce

Rozwiń

1919

Urodził się w Kaliszu Jerzy Jarnuszkiewicz, rzeźbiarz, twórca pomnika „Małego Powstańca” w Warszawie oraz pomnika „Adama Asnyka” w Kaliszu

Rozwiń

1924

Zarejestrowało swoją działalność w Kaliszu Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Dokształcającej

Rozwiń

1932

Po raz pierwszy w historii miasta zorganizowano w Kaliszu mecz bokserski

Rozwiń

1954

Urodził się w Bożacinie Kazimierz Karolczak, historyk, profesor nauk humanistycznych, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, współautor koncepcji Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

Rozwiń

1999

Odbył się w Pleszewie Zjazd Założycielski miejscowego Oddziału PTTK

Rozwiń
Udostępnij ten dzień