1467

Wyrokiem króla Kazimierza Jagiellończyka został ścięty na kaliskim rynku, starosta nakielski Włodko z Danaborza

Rozwiń

1593

Władze miasta Kalisza wydały statut pozwalający stelmachom na obciąganie produkowanych przez siebie wozów pasami. Równolegle statut ten zakazywał stelmachom wyrób tychże pasów

Rozwiń

1863

W majątku Józefa Gajewskiego w Kosmowie, gen. Edmund Taczanowski wydał odezwę do mieszkańców województwa kaliskiego, wzywającą do pospolitego ruszenia przeciwko armii rosyjskiej

Rozwiń

1902

Urodził się w Dobrcu Małym (obecnie Dobrzec) Bolesław Pijaś, oficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, więzień Kozielska, zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu

Rozwiń

1902

Ukończono w Pleszewie budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Rozwiń

1909

Zmarł w Kaliszu Jan Merkel, artysta malarz

Rozwiń

1911

Odbył się w Kaliszu zorganizowany przez Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie pierwszy w historii miasta mecz piłki nożnej. W pokazowych zawodach, które zakończyły się remisem 1:1 udział wzięli zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego oraz „Korony”, futbolowej sekcji Warszawskiego Koła Sportowego

Rozwiń

1923

Urodził się w Kaliszu Ferdynand Gorzula, ps. „Leszcz”, uczestnik powstania warszawskiego w stopniu plutonowego podchorążego w ramach plutonu PAL (Polskiej Armii Ludowej)

Rozwiń

1931

Podczas zebrania w ostrowskiej Strzelnicy Miejskiej powołano do życia Klub Motocyklowy Ostrów Poznański z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Rozwiń

1947

Odbyły się w Czarnymlesie uroczystości poświęcenia cmentarza parafialnego powstałego z inicjatywy ks. Wojciecha Liberskiego, pierwszego proboszcza tamtejszej parafii

Rozwiń

1955

Odbył się w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu samodzielny debiut sceniczny Konrada Swinarskiego. Wystawiono wówczas „Żeglarza” Jerzego Szaniawskiego

Rozwiń

1975

Znajdujący się na północnym skraju wsi Ruda koło Dobrzycy głaz narzutowy „Bogudar”uznany został za pomnik przyrody

Rozwiń

1977

Zalegalizowano mocą decyzji wojewody kaliskiego stowarzyszenie Yacht Klub Polski - Kalisz

Rozwiń

1994

Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Kaliszu (obecnie Książnicy Pedagogicznej) nadano imię Alfonsa Parczewskiego

Rozwiń

2004

Została podpisana umowa o współpracy i partnerstwie pomiędzy Żerkowem a gminą Kosakowo

Rozwiń

2013

Otworzono w ostrowskiej synagodze Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski

Rozwiń
Udostępnij ten dzień