1350

Król Kazimierz Wielki nadał przywilej zatrudnienia rybaka na potrzeby szpitala św. Ducha w Kaliszu oraz potwierdził poprzednie przywileje szpitala

Rozwiń

1766

Zmarł w Kaliszu Johann Müller, artysta malarz

Rozwiń

1880

Urodził się w Kępnie Max Radin, amerykański prawnik, filolog i pisarz, profesor prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley

Rozwiń

1883

Urodził się w Rębiechowie Leon Leśniewski, działacz związkowy i narodowościowy, podczas I wojny światowej żołnierz armii pruskiej, poseł na sejm II Rzeczypospolitej

Rozwiń

1890

Urodził się w Kaliszu Władimir Władimirowicz Krejter, rosyjski wojskowy, podczas I wojny światowej podpułkownik Armii Imperium Rosyjskiego, uczestnik wojny domowej w Rosji po stronie białych, generał major tychże wojsk, podczas II wojny światowej zwolennik rosyjskiego ruchu wyzwoleńczego gen. Andrieja Własowa

Rozwiń

1894

Urodził się w Wysocku Wielkim Stanisław Józef Wojciechowski, muzyk, organista, kompozytor, pedagog, współtwórca i dyrygentem chóru męskiego „Arion” w Kościanie

Rozwiń

1904

Urodził się w Kraszewicach Leon Hofman, pedagog, nauczyciel w kaliskich szkołach publicznych oraz w Szkole Specjalnej nr 6 w Warszawie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej, więzień Starobielska, zamordowany wiosną 1940 roku w Charkowie

Rozwiń

1933

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Antoni Śmigiel, inżynier, śmigłowcowy pilot doświadczalny Instytutu Lotnictwa, pilot szybowcowy

Rozwiń

1934

Urodził się w Dobrzycy Andrzej Bulsiewicz, prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista w zakresie postępowania karnego

Rozwiń

1938

Szkole powszechnej przy ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu nadane zostało imię Józefa Piłsudskiego

Rozwiń

1945

Ukazało się w Kaliszu obwieszczenie Prezesa Sądu Okręgowego informujące o wznowieniu, po okupacji niemieckiej, pracy kaliskiego sądu

Rozwiń

1968

Urodził się w Jarocinie Maciej Sikorski, reżyser, scenarzysta i aktor, założyciel i dyrektor krakowskiego Teatru Exit

Rozwiń

1978

Powołano do życia parafię przy kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

Rozwiń

1978

Powstała w Jarocinie parafia św. Antoniego Padewskiego

Rozwiń
Udostępnij ten dzień