1710

W kościele Kanoników Ducha św. de Saxia w Stawiszynie, odbył się pogrzeb o. Bolesława Gwidona Jaśniewicza zakonnika, opiekuna ubogich i chorych.

Rozwiń

1896

Urodził się w Staniewie koło Koźmina Wielkopolskiego Władysław Nowaczyk, podczas I wojny światowej marynarz niemieckiej floty wojennej, członek załogi pancernika SMS „König”, powstaniec wielkopolski, żołnierz 4 Kompanii Marynarzy, zmarł 22 stycznia 1919 roku w wyniku ran odniesionych w walkach o Szubin

Rozwiń

1907

Powstała w Krotoszynie Kasa Pożyczkowa, którą w roku 1911 przekształcono w Bank Kupiecki

Rozwiń

1919

Urodził się w Ostrzeszowie Tadeusz Czwordon, muzyk, kolekcjoner, popularyzator i budowniczy instrumentów muzycznych w Wielkopolsce, laureat Nagrody im. Oskara Kolberga

Rozwiń

1921

Urodził się w Jarocinie Jerzy Danielewicz, profesor nauk humanistycznych, historyk o specjalności historia Polski oraz historia powszechna XIX-XX wieku, organizator i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Rozwiń

1923

Rozpoczęła się w Kępnie, trwającą do 19 września, Zachodnio-Kresowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa, na której gościł między innymi premier Wincenty Witos, minister rolnictwa i dóbr państwowych Jerzy Gościcki, wojewoda poznański Alfred hrabia Bniński oraz prezydent Wielkopolskiej Izby Rolniczej Gustaw Raszewski

Rozwiń

1929

Na zebraniu w hotelu „Wielkopolskim” w Krotoszynie kilkudziesięciu krotoszyńskich entuzjastów sportu utworzyło klub „Astra”.

Rozwiń

1932

Zmarła w Kaliszu Felicja Zadora Łączkowska, nauczycielka, działaczka społeczna i oświatowa, współzałożycielka Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza i Towarzystwa Oświatowego.

Rozwiń

1933

Przybyła do klasztoru ojców Pasjonatów w Sadowiu pierwsza grupa nowicjuszów

Rozwiń

1946

Odbyło się w Krotoszynie uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Rozwiń

1959

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Hieronim Kupczyk, major Wojska Polskiego, pierwszy poległy polski żołnierz podczas misji stabilizacyjnej w Iraku.

Rozwiń

1991

Powstała w Ostrowie Wielkopolskim Straż Miejska

Rozwiń

1997

Uchwałą Rady Miejskiej Plac na którym odbyło się uroczyste spotkanie Jana Pawła II z mieszkańcami Kalisza, przemianowano z Placu Konstytucji na Plac Jana Pawła II

Rozwiń

1997

Dekretem biskupa kaliskiego Stanisława Napierały erygowano w Kaliszu Związek Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej

Rozwiń

2002

Odbyła się w Kaliszu uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika „Gloria Victis”.

Rozwiń

2002

Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego ks. infułat Tadeusz Szmyt otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Rozwiń

2005

Otwarto w Kaliszu pierwszy odcinkek Trasy Bursztynowej łączącej ulice Łódzką i Częstochowską.

Rozwiń

2006

Miała miejsce uroczystość nadania imienia „Bohaterów Westerplatte” placowi przy Kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.

Rozwiń

2012

Zmarł w miejscowości Szałe pod Kaliszem Kazimierz Kościelny, polityk i samorządowiec, członek PZPR, w III RP wicewojewoda kaliski i wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Rozwiń
Udostępnij ten dzień