1406

Odbył się w Kaliszu synod prowincjonalny, zwołany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego

Rozwiń

1557

Władze miasta Kalisza wydały statut zakazujący wyrębu drzew w lasach miejskich

Rozwiń

1647

Piotr Sieniuta uzyskał akt lokacyjny Sieniutowa, dawnego miasta a obecnie integralnej części Zdun

Rozwiń

1825

Podczas wizyty w Kaliszu, car Aleksander I w towarzystwie Wielkiego Księcia Konstantego odwiedził kaliski Korpus Kadetów

Rozwiń

1842

Król pruski wydały zgodę na budowę w Ostrowie Wielkopolskim Królewskiego Katolickiego Gimnazjum (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego)

Rozwiń

1883

Powstał w Pleszewie Klubu Kręglowy

Rozwiń

1887

Urodził się w Kaliszu Albert Nestrypke, inżynier architekt, w okresie międzywojennym architekt powiatu kaliskiego, propagator architektury modernistycznej

Rozwiń

1893

Została powołana do życia Ordynacja Rodziny Książąt Czartoryskich na Gołuchowie

Rozwiń

1897

Urodził się w Olszowej koło Kępna Feliks Adamski, podoficer Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej, powstania wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej oraz jako żołnierz KOP-u kampanii wrześniowej, więzień Kozielska, zamordowany wiosną 1940 w Katyniu, kawaler orderu Virtuti Militari

Rozwiń

1917

Urodził się w Wysocku Wielkim Jan Guziński ps. „Pegaz”, „Adamowicz”, oficer Wojska Polskiego, żołnierz ZWZ-AK, szef wywiadu i informacji Okręgu Poznańskiego AK

Rozwiń

1920

Zmarł w Kaliszu Adam Drozdowski, społecznik, chirurg, lekarz naczelny szpitala św. Trójcy w Kaliszu, jeden z 10 założycieli Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego

Rozwiń

1927

Powstała w Bogdaju Ochotnicza Straż Pożarna

Rozwiń

1934

Urodził się w Durzynie Ludwik Jaskulski, żużlowiec i działacz żużlowy, w latach 1956–1959 zawodnik Ostrovia Ostrów Wielkopolski, w latach 1960–1974 zawodnik Zgrzeblarki (Falubaz) Zielona Góra, medalista drużynowych mistrzostw Polski

Rozwiń

1938

Zarząd oddziału kaliskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego podjął uchwałę o zorganizowaniu kursu Wiedzy o Kaliszu, którego celem było przygotowanie fachowych przewodników po mieście

Rozwiń

1940

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Władysław Ignacy Burdosz, bibliotekarz, bibliofil, kolekcjoner, regionalista

Rozwiń

1975

Zwycięstwem rosyjskiego kolarza Walerego Lichaczowa zakończył się na stadionie KS „Calisia” w Kaliszu X etap 28. Międzynarodowego Kolarskiego „Wyścigu Pokoju”

Rozwiń

1979

Odbyło się w Opatówku pierwsze zebranie miejscowego Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego

Rozwiń

2003

Dokonano otwarcia, odrestaurowanej i zmienionej, stałej ekspozycji archeologicznej w kaliskim Muzeum

Rozwiń

2004

Rada Miejska Kalisza przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza księdzu biskupowi ordynariuszowi Stanisławowi Napierale

Rozwiń
Udostępnij ten dzień