1833

Urodził się w Kaliszu Ignacy Jasiński, malarz, rysownik .

Rozwiń

1873

Została otwarta Kaliska Szkoła Niedzielno-Handlowa

Rozwiń

1890

Urodził się w Kaliszu Gustaw Lachman, oficer Wojska Polskiego, żołnierz Armii gen. Hallera, uczestnik I wojny światowej oraz kampanii wrześniowej, więzień Starobielska, zamordowany wiosną 1940 w Charkowie. Podczas uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”, w roku 2007, awansowany pośmiertnie do stopnia kapitana intendentury w stanie spoczynku

Rozwiń

1894

Urodził się w Tłokini Wielkiej Henryk Rychter, działacz społeczny i polityczny, współtwórca ruchu ludowego w regionie kaliskim

Rozwiń

1898

Urodził się w Żbikach koło Pleszewa Ludwik Augustyniak ps. „Cygan”, „Gustek”, „Adam”, podoficer Wojska Polskiego, powstaniec wielkopolski, podczas kampanii wrześniowej uczestnik bitwy nad Bzurą oraz obrony Warszawy, żołnierz AK oraz podziemia antykomunistycznego, ofiara represji stalinowskich

Rozwiń

1918

Powstała w Krotoszynie pierwsza w mieście drużyna harcerska, która przyjęła imię księcia Józefa Poniatowskiego

Rozwiń

1922

Urodził się w Kobylinie Zenon Świderski, złonek Szarych Szeregów i żołnierz AK, działacz społeczny, regionalista, współzałożyciel Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego, pomysłodawca i organizator Biegu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w okolicach Kobylina

Rozwiń

1923

Urodziła się w Śliwnikach koło Nowych Skalmierzyc Marianna Pawlaczyk-Szpila, mikrobiolog, profesor Politechniki Wrocławskiej, autorka pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego z zakresu mikrobiologii wody i ścieków

Rozwiń

1970

Poświęcono w Galewicach kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Rozwiń

1977

Utworzono w Ostrowie Wielkopolskim Turystyczny Klub Kolarski „Bicykl”

Rozwiń

1996

Na budynku Zakładu Energetyki w Kaliskiej przy Al. Wolności w Kaliszu wmurowano tablicę poświęconą inż. Ignacemu Adamowi Bujnickiemu

Rozwiń

1998

Zmarł w Kaliszu Stanisław Piotrowski, duchowny rzymsko-katolicki, długoletni proboszcz parafii św. Mikołaja, inicjator II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej „Sacrosong” w Kaliszu, organizator Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, ojciec duchowny Diakonów i Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców

Rozwiń

2010

Odbyła się uroczystość otwarcia rodzinnego domu dziecka w Lubczynie, pierwszej takiej placówki wychowawczej w powiecie wieruszowskim

Rozwiń
Udostępnij ten dzień