1596

Władze miasta Kalisza wydały statut zakazujący mieszczanom kaliskim korzystania z pomocy szlachty w sprawach przed sądami i władzami miejskimi

Rozwiń

1672

Król Michał Korybut Wiśniowiecki wyraził zgodę na ponowne utworzenie w Kaliszu Bractwa Kurkowego oraz potwierdził uchwalony przez cech statut

Rozwiń

1769

Na zakończenie zjazdu szlachty wielkopolskiej w Krotoszynie, zawiązano konfederację przeciwko reformom kraju

Rozwiń

1786

Miała miejsce, pierwsza w Kaliszu, uroczystość wręczenia medali „diligentiae”, królewskiej nagrody dla uhonorowania najlepszych uczniów szkół Komisji Edukacji Narodowej

Rozwiń

1798

Pastor Karl Sienell dokonał poświęcenia w obrządku ewangelicko – augsburskim przekazanego miejscowej gminie ewangelickiej opuszczonego przez jezuitów kościoła św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu, znanego powszechnie jako Kościół Garnizonowy

Rozwiń

1875

Podczas procesji Bożego Ciała w kościele pw. św. Mikołaja w Kaliszu, pęknięciu uległ dzwon zwany „Kalikstem”

Rozwiń

1881

Na ogólne życzenie mieszkańców w Pleszewie powstała straż ogniowa

Rozwiń

1887

Urodził w Żerkowie Jakob Steinhardt, artysta malarz, drzeworytnik

Rozwiń

1896

Urodził się w Sierszewie Leon Krukowski, oficer Wojska Polskiego, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, więzień Kozielska, zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu

Rozwiń

1909

Powstał w Ostrowie Wielkopolskim z inicjatywy polskiej młodzieży robotniczej i rzemieślniczej wielosekcyjny klub sportowy „Ostrovia”

Rozwiń

1915

Władze niemieckie ogłosiły własną wersję tragicznych wydarzeń w Kaliszu, z sierpnia 1914 roku, w którym to winą za zaistniałe wypadki obarczono mieszkańców miasta

Rozwiń

1919

Marszałek Józef Piłsudski spotkał się w Kaliszu z generałami: Józefem Dowborem-Muśnickim, dowódcą wojsk wielkopolskich, oraz Józefem Hallerem, dowódcą powstałej we Francji polskiej Błękitnej Armii

Rozwiń

1921

Urodził się w Jarocinie Czesław Madajczyk, historyk, polityk związany z PPS i PZPR, nauczyciel akademicki, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, założyciel i redaktor kwartalnika „Dzieje Najnowsze”, kawaler Orderu Odrodzenia Polski

Rozwiń

1929

Urodziła się w Kępnie Maria Nowakowska, chemiczka, profesor nauk chemicznych specjalizująca się w polimeryzacji i kopolimeryzacji związków winylowych, nauczycielka akademicka związana z Politechniką Śląską oraz Uniwersytetem Opolskim

Rozwiń

1946

Urodził się w Domasłowie koło Kępna Jan Żukowski, polityk, samorządowiec, poseł na Sejm PRL oraz Sejm kontraktowy

Rozwiń

1973

Odbył się w Sulisławicach debiut sceniczny Zespołu Folklorystycznego „Piwonice”

Rozwiń

1996

Kolegium Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu zostało przekształcone w Instytut Pedagogiczno-Artystyczny

Rozwiń

2013

Zmarł w Kaliszu Bohdan Adamczak, nestor kaliskiego dziennikarstwa, poeta, pisarz, członek grupy poetyckiej „Wierzbak”, w latach 1960-67 redaktor naczelny „Ziemi Kaliskiej”, współorganizator Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz Salonu Ziemi Kaliskiej

Rozwiń

2017

Zostało podpisane porozumienie o współpracy miasta i gminy Krotoszyn z węgierskim miastem Fonyód

Rozwiń
Udostępnij ten dzień