1542

Rajcy i ławnicy miasta Kalisza odsprzedali Michałowi zwanemu Chodziła, młyn miejski we wsi Szaczyno

Rozwiń

1728

Wojewoda kijowski Józef Potocki wydał statut miejski, szczegółowo regulujący życie miasta Krotoszyna.

Rozwiń

1786

Założono w Kaliszu cmentarz prawosławny.

Rozwiń

1808

Żegnano w Kaliszu, udający się do Hiszpanii, 7 pułk piechoty pod dowództwem Macieja Sobolewskiego, sformowany w podkaliskiej wsi Dobrzec.

Rozwiń

1808

Rozpoczęto w Kaliszu na górze „Dziewiarz” budowę, wg projektu Chrystiana Piotra Aignera, pomnika-kolumny ku chwale cesarza francuskiego Napoleona I.

Rozwiń

1821

Urodził się w Kępnie David Honigmann, prawnik, pisarz, pierwszy żydowskiego pochodzenia, pruski absolwent prawa na Uniwersytecie w Berlinie, współzałożyciel Niemiecko-Izraelickiego Związku Gmin

Rozwiń

1839

Urodził się w Kaliszu Jakub Rogowicz, lekarz ginekolog, społecznik, filantrop, założyciel pierwszego w Warszawie prywatnego zakładu położniczego, organizator przytułków położniczych, redaktor czasopisma „Medycyna”

Rozwiń

1844

Odbyła się w Pleszewie uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła ewangelickiego

Rozwiń

1858

Zmarł w Kaliszu Dawid Lande, kupiec, właściciel jednej z największych fabryki przędzy w Łodzi.

Rozwiń

1909

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Marian Grześczyk, harcmistrz, działacz społeczny i kulturalny, plastyk

Rozwiń

1914

Wkroczyły do Opatówka wojska niemieckie.

Rozwiń

1920

Dawną cerkiew pw. św. Piotra i Pawła w Kaliszu poświęcono jako kościół garnizonowy.

Rozwiń

1929

Odbyły się w Koźminie Wielkopolskim uroczystości odsłonięcia Pomnika Wolności

Rozwiń

1931

Urodził się w Kaliszu Ireneusz Weiss, prawnik, adwokat, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w zakresie prawa gospodarczego prywatnego i handlowego

Rozwiń

1945

Powstała na Pólku Ochotnicza Straż Pożarna

Rozwiń

1947

Miały miejsce w Iwanowicach uroczystości nadania i poświecenia sztandaru miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej

Rozwiń

1992

Rozpoczęły się w Kaliszu trwające 4 dni, mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym, uświetniające obchody rocznicy 100-lecia kaliskiego kolarstwa

Rozwiń

1992

Urodził się w Pleszewie Sebastian Kamiński, piłkarz występując na pozycji pomocnika, wychowanek Promienia Opalenica, piłkarz między innymi: Jaroty Jarocin, Floty Świnoujście oraz Zawiszy Bydgoszcz

Rozwiń

2006

Otwarto w Ostrowie Wielkopolskim Muzeum Garnizonu Ostrowskiego.

Rozwiń

2009

Odbyły się w Bierzowie uroczystości nadania sztandaru miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej

Rozwiń

2010

Podczas uroczystości jubileuszu 65 lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliniewie odbyły się uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru tejże jednostce

Rozwiń
Udostępnij ten dzień