1655

Podczas „potopu” pojawił się pod murami Kalisza pierwszy oddział szwedzki

Rozwiń

1783

Runęła w Kaliszu południowa ściana kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z kaplicami i frontontem świątyni

Rozwiń

1868

Urodził się w Starymgrodzie Józef Chełkowski, ziemianin, działacz społeczny i polityczny, pierwszy, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, starosta powiatu koźmińskiego, ostatni właściciel Śmiełowa, mąż Marii Chełkowskiej, dziadek marszałka senatu RP Augusta Chełkowskiego

Rozwiń

1891

Urodził się w Krotoszynie Wawrzyniec Mazany, ps. „Wawrzyn”, „Krüger”, „Jankowski”, oficer Wojska Polskiego i ZWZ, jeden z twórców struktur państwa podziemnego w Poznańskiem

Rozwiń

1908

Urodził się w Pleszewie Edward Piszcz, dziennikarz, działacz społeczny i polityczny związany ze Stronnictwem Narodowym na Pomorzu.

Rozwiń

1911

Otwarto odgałęzienie Jarocińskiej Kolej Dojazdowej, prowadzące z Przybysławia przez Śmiełów do stacji końcowej we Lgowie

Rozwiń

1912

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Roman Kościelak, prawnik, oficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, więzień Kozielska, zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu

Rozwiń

1914

Ulokowały się w gmachu Męskiego Gimnazjum Klasycznego w Kaliszu (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka) niemieckie władze wojskowe pod dowództwem majora Hermana Preuskera.

Rozwiń

1926

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Roman Zydorczak, pilot szybowcowy Aeroklubu Ostrowskiego, za wybitne osiągnięcia uhonorowany Diamentową Odznaką Szybowcową, wraz z bratem Henrykiem patron jednej z ostrowskich ulic

Rozwiń

1930

Odbyła się w Pleszewie, z udziałem gen. Edwarda Rydza–Śmigłego, uroczystość nadania 70 Pułkowi Piechoty nowego sztandaru, ufundowanego przez ludność powiatów pleszewskiego, średzkiego i jarocińskiego

Rozwiń

1933

Nadano tytuł Honorowego Obywatela miasta Ostrzeszowa Janowi Dirsce

Rozwiń

1941

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Marian Grzęda, historyk i politolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

Rozwiń

1961

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Ławniczak, pedagog, samorządowiec, poseł na Sejm, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej

Rozwiń

2005

Zmarł w Kaliszu Stefan Dzierżek, duchowny katolicki, jezuita, działacz opozycyjny w PRL-u, honorowy obywatel Kalisza.

Rozwiń
Udostępnij ten dzień