1456

Katarzyna, Wojciech i Klimak Kobylińscy właściciele Kobylina podpisali akt fundacyjny zespołu klasztornego franciszkanów w Kobylinie

Rozwiń

1593

Otwarto w Kaliszu seminarium duchowne dla archidiecezji gnieźnieńskiej

Rozwiń

1599

Król Zygmunt III Waza ofiarował szpitalowi św. Trójcy plac i ogród w Kaliszu

Rozwiń

1648

Odbyły się w Koźminie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy, murowany klasztor oo. franciszkanów

Rozwiń

1673

Zmarł w Wieruszowie o. Augustyn Kordecki, przeor klasztoru paulinów i dowódca obrony twierdzy na Jasnej Górze

Rozwiń

1743

Urodził się w Dobrzycy Tymoteusz Gorzeński, duchowny katolicki, biskup diecezjalny poznański, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski. Za miejsce urodzin prymasa przyjmuje się też wieś Rybowo w ziemi wągrowieckiej

Rozwiń

1854

Zmarła w Kaliszu Scholastyka Wasiłowska, matka Marii Konopnickiej

Rozwiń

1889

Urodził się we wsi Mokronos Józef Molibowski, ziemianin, kawalerzysta, oficer Wojska Polskiego, podczas powstania wielkopolskiego komendant wojskowy na powiat koźmiński, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, więzień Auschwitz

Rozwiń

1891

Urodził się w Kurcewie koło Pleszewa Czesław Piotrowski, duchowny katolicki, humanista, pedagog, wydawca, długoletni dyrektor Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, działacz społeczny, patriota, założyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor „Katechizmu Podstawowego”

Rozwiń

1902

Urodził się w Gostyczynie Stefan Brzeziński działacz związkowy, polityk, prezes Stronnictwa Pracy, wojewoda poznański, poseł na Sejm PRL

Rozwiń

1918

Prusacy zniszczyli dwa dzwony w kościele pw. Wszystkich Świętych w Liskowie

Rozwiń

1919

Odbył się zorganizowany przez Kaliskie Towarzystwo Muzyczne pierwszy koncert w odrodzonej ojczyźnie

Rozwiń

1920

Na prośbę konserwatora zabytków – Józefa Raciborskiego, Naczelnik Państwa wydał rozkaz wznowienia hejnału granego z wieży kolegiaty kaliskiej

Rozwiń

1920

Powstała w Sieroszewicach Ochotnicza Straż Pożarna

Rozwiń

1932

Szkoła Powszechna im. Elizy Orzeszkowej w Kaliszu otrzymała sztandar szkolny

Rozwiń

1951

Zabłysnęło w Kuklinowie po raz pierwszy światło elektryczne

Rozwiń

1975

Urodziła się w Kępnie Andżelika Możdżanowska, dziennikarka, ekonomistka i polityk, senator Rzeczypospolitej

Rozwiń

1991

Pojawił się pierwszy numer tygodnika „Rzecz Krotoszyńska”

Rozwiń
Udostępnij ten dzień