1438

Król Władysław III Warneńczyk potwierdził wszystkie przywileje nadane Kaliszowi przez jego poprzedników.

Rozwiń

1832

Urodził się w Kaliszu Adam Chodyński, historyk literatury, regionalista, historyk Kalisza i ziemi kaliskiej, dziennikarz, współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny „Kaliszanina”.

Rozwiń

1877

Urodził się w Ostrzeszowie Jan Donat, duchowny katolicki, działacz społeczny i narodowościowy, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu

Rozwiń

1894

Urodził się we wsi Góra, koło Jaraczewa Franciszek Szymkowiak, funkcjonariusz Policji Państwowej, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, III powstania śląskiego oraz kampanii wrześniowej, więzień Ostaszkowa, zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje

Rozwiń

1920

Profesor Włodzimierz Demetrykiewicz przedłożył Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie memoriał w sprawie zabytków kaliskiego grodziska. Była to pierwsza naukowa propozycja przeprowadzenia badań archeologicznych na Zawodziu

Rozwiń

1939

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Jerzy Koralewski, polityk, inżynier, poseł na Sejm.

Rozwiń

1948

Otwarto w Gołuchowie Gromadzką Bibliotekę Publiczną

Rozwiń

1994

Dekretem biskupa kaliskiego Stanisława Napierały erygowano w Kaliszu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Rozwiń
Udostępnij ten dzień