1920

Ukazał się w Kaliszu ostatni numer dziennika „Kurier Powszechny”

Rozwiń

1924

Urodził się w Kaliszu Kazimierz Michalak ps. „Czarny”, uczeń Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, podczas powstania warszawskiego kanonier w 1. baterii 1. dywizjonu artylerii konnej im. J. Bema pułku „Baszta” AK na Mokotowie, poległ 8 września 1944 r. w Wilanowie; inna przywoływana w źródłach data urodzin to 26 lutego 1924 r.

Rozwiń
Udostępnij ten dzień