1849

Urodził się w Koźminie Wielkopolskim Heinrich Grabower, lekarz - laryngolog, profesor Uniwersytetu w Berlinie

Rozwiń

1871

Po raz pierwszy w Kaliszu zapłonęły na ulicach miasta lampy gazowe.

Rozwiń

1872

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Jan Norbert Żniniewicz, balneolog, pionier nowoczesnej akwaterapii w Polsce

Rozwiń

1878

Urodził się w Siedleminie koło Jarocina Franciszek Ksawery Szukalski, duchowny katolicki, działacz społeczny i narodowościowy, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, kapelan honorowy papieża Piusa XII

Rozwiń

1886

Powstała w Zdunach Państwowa Dokształcająca Szkoła Zawodowa

Rozwiń

1896

Urodziła się w Jaworku pod Wieruszowem Franciszek Bartczak, rolnik, spółdzielca, polityk, działacz społeczny i samorządowy, poseł na Sejm II RP

Rozwiń

1899

Urodził się w Raszkowie Jan Kałużny, funkcjonariusz Policji Państwowej, więzień Ostaszkowa, zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze, pochowany w Miednoje

Rozwiń

1905

Urodził się w Liskowie Stefan Bartnik, pedagog, nauczyciel w szkole powszechnej w Czastarach, oficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, więzień Kozielska, zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu

Rozwiń

1908

Urodził się w Jarocinie Eligiusz Preisler, lekarz, profesor, wykładowca Akademii Medycznej w Poznaniu, kierownik Katedry Medycyny Sportu, założyciel Poznańskiego Koła Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK, kawaler Orderu Odrodzenia Polski

Rozwiń

1918

Urodził się w Kaliszu Zbigniew Jan Czajkowski, powstaniec warszawski, sanitariusz Centralnego Szpitala Chirurgicznego nr 1 przy ul. Długiej na Starym Mieście, zginął 2 września 1944 roku w grupie personelu i rannych tegoż szpitala, po zajęciu placówki przez oddziały niemieckie

Rozwiń

1926

Nastąpił w Kaliszu odbiór nowo wybudowanego toru kolarskiego.

Rozwiń

1932

Powołano w Kaliszu do życia Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem”

Rozwiń

1934

Odbyły się uroczystości poświęcenia nowego budynku szkoły w Koźminku

Rozwiń

1937

Ukazał się w Pleszewie pierwszy numer „Orędownika Pleszewskiego”, pisma poświęconego sprawom kulturalnym i społecznym miasta Pleszewa i okolic

Rozwiń

1968

Powstało w Ostrowie Wielkopolskim koło Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (w roku 1974 przekształcone w oddział)

Rozwiń

1975

Założono w Wysocku Wielkim Terenowy Klub Olimpijczyka

Rozwiń

1990

Zmarł w Kaliszu Józef Gola, działacz sportowy, sędzia piłkarski

Rozwiń

2011

Staraniem Stowarzyszenia Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, odsłonięto tablicę upamiętniającą zlikwidowany w Ostrowie Cmentarz Parafii Ewangelickiej, na terenie którego wzniesiono na przełomie lat 40 i 50 ubiegłego stulecia budynki tegoż liceum

Rozwiń
Udostępnij ten dzień