13 styczeń 1491 r.

Król Kazimierz Jagiellończyk wydał zgodę władzom miejskim Kalisza na wykupienie wsi królewskiej Rajskowo z rąk aktualnego dzierżawcy

Udostępnij to wydarzenie