14 styczeń 1557 r.

Król Zygmunt August nadał mieszczanom kaliskim, prawa do lokowania sądów na prawie ziemskim polskim i sądzenia według niego osób podległych jurysdykcji miejskiej w sporach ze szlachtą i jej poddanymi

Udostępnij to wydarzenie