18 styczeń 1949 r.

Przestało się ukazywać w Kaliszu czasopismo „Głos Kaliski”

Udostępnij to wydarzenie