11 luty 2000 r.

Została podpisana umowa o współpracy i partnerstwie pomiędzy Gizałkami a ukraińską gminą Szkło

Udostępnij to wydarzenie