06 marzec 1964 r.

Odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu redakcyjnego „Rocznika Kaliskiego”

Rocznik Kaliski tom I
Tytuł: Rocznik Kaliski tom I
Udostępnij to wydarzenie