06 marzec 1970 r.

Zmarł w Kaliszu Franciszek Dąbrowski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, w 1929 roku współorganizator w Kaliszu prosanacyjnej PPS-Frakcji Rewolucyjnej, po zakończeniu II wojny światowej z ramienia PPS członek tutejszego Komitetu Ludowego

Franciszek Dąbrowski
Tytuł: Franciszek Dąbrowski
Źródło: Archiwum rodzinne
Udostępnij to wydarzenie