09 marzec 1287 r.

Rypinus, syn rycerza Jaśka sprzedał kaliskim Żydom wzgórze, na którym założono później cmentarz żydowski. Miejsce to nazywano Górką żydowską, albo Czaszkami

Udostępnij to wydarzenie