14 marzec 2006 r.

Wpisano do rejestru zabytków zespół zabudowań popewangelickich w Bralinie, tj. kościół oraz pastorówkę

Kościół poewangelicki w Bralinie
Autor: Tomasz Skórzewski
Tytuł: Kościół poewangelicki w Bralinie
Źródło: wkaliszu.pl
Pastorówka w Bralinie
Autor: Tomasz Skórzewski
Tytuł: Pastorówka w Bralinie
Źródło: wkaliszu.pl
Udostępnij to wydarzenie