18 marzec 1512 r.

Król Zygmunt Stary zezwolił rajcom miasta Kalisza na wykupienie trzeciej miary w dwóch młynach kaliskich z rąk Naramowskich

Udostępnij to wydarzenie