18 marzec 1985 r.

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer „Solidarności Walczącej”, pisma organizacji Solidarność Walcząca Kalisz

Udostępnij to wydarzenie