26 marzec 1944 r.

Urodził się w Osinach koło Kępna Henryk Tyszkiewicz, społecznik, regionalista, badacz historii, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, uhonorowany tytułem „Przyjaciel Kępna”, w latach 80. działacz NSZZ „Solidarność”

Henryk Tyszkiewicz
Tytuł: Henryk Tyszkiewicz
Źródło: www.kepnosocjum.pl
Udostępnij to wydarzenie