26 marzec 1976 r.

Odbyło się w Kaliszu I-sze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Logo kaliskiego odziału SIMP-u
Tytuł: Logo kaliskiego odziału SIMP-u
Udostępnij to wydarzenie