08 kwiecień 1598 r.

Wydano w Kaliszu regulamin wyboru władz miejskich

Udostępnij to wydarzenie