08 kwiecień 1906 r.

Urodził się w Kaliszu Feliks Esse, ps. „Nysa”, żolnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego w stopniu strzelca w oddziałach Zgrupowania „Żywiciel”, nauczyciel akademicki, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierownik Katedry Technologii Ceramiki Czerwonej i Kamionki Wydziału Ceramicznego

Feliks Esse
Tytuł: Feliks Esse
Źródło: www.1944.pl
Udostępnij to wydarzenie