10 kwiecień 1927 r.

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer tygodnika religijno-społecznego „Kaliskie Wiadomości Parafialne”

Udostępnij to wydarzenie