16 kwiecień 1932 r.

Ukazał się w Kaliszu ostatni numer „Dziennika Kaliskiego”, pisma wydawanego przez bezrobotnych drukarzy

Udostępnij to wydarzenie