14 maj 1467 r.

Wyrokiem króla Kazimierza Jagiellończyka został ścięty na kaliskim rynku, starosta nakielski Włodko z Danaborza

Szkic z płaskorzeźby przedstawiającej ścięcie Władka z Danaborza
Tytuł: Szkic z płaskorzeźby przedstawiającej ścięcie Władka z Danaborza
Źródło: Ze zbiorów Macieja Błachowicza
Udostępnij to wydarzenie