15 maj 1783 r.

Urodził się w Bielejewie Jan Nepomucen Kurowski, agronom, pisarz zajmujący się tematyką rolniczą oraz popularyzator wiedzy rolniczej, założyciel „Tygodnika Rolniczo-Technologicznego”, propagator wprowadzania płodozmianu na ziemiach polskich. Inne, podawane miejsce urodzenia Jana Nepomucena Kurowskiego to wieś Chaławy w powiecie kościańskim

 Jan Nepomucen Kurowski
Tytuł: Jan Nepomucen Kurowski
Źródło: commons.wikimedia.org
Udostępnij to wydarzenie