15 maj 1890 r.

Urodził się w Wolenicach Antoni Antczak pseud. ps. „Adamski” , dziennikarz, działacz narodowo-demokratyczny, samorządowiec, redaktor naczelny i wydawca „Głosu Robotnika” oraz „Obrony Ludu”, podczas II wojny światowej Okręgowy Delegat Rządu RP na Pomorze, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej i do Krajowej Rady Narodowej

Antoni Antczak
Tytuł: Antoni Antczak
Źródło: commons.wikimedia.org
Udostępnij to wydarzenie