15 maj 1990 r.

Powołano do życia w Kaliszu Dziennikarską Spółdzielnię Pracy „Ziemia Kaliska”

Udostępnij to wydarzenie