16 maj 1674 r.

Marcin Olszowski właściciel miasta Kępna wydał przywilej osiedleńczy dla Żydów

Udostępnij to wydarzenie