16 maj 1991 r.

Zostało zarejestrowane w Kaliszu Polskie Towarzystwo Penitencjarne

Udostępnij to wydarzenie