30 maj 1496 r.

Starosta generalny Wielkopolski Jan Ostroróg ogłosił w Koźminku, na podstawie mandatu króla Jana Olbrachta, nadanie Kaliszowi siedmiodniowego prawa składu

Udostępnij to wydarzenie