11 czerwiec 1282 r.

Został odnowiony i potwierdzony przez księcia Przemysła II akt lokacji miasta Kalisza

Książę Przemysł II
Tytuł: Książę Przemysł II
Źródło: commons.wikimedia.org
Udostępnij to wydarzenie