13 czerwiec 2005 r.

Odbyła się w Mariance Mroczeńskiej uroczystość nadania sztandaru miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej

Udostępnij to wydarzenie