30 czerwiec 1715 r.

Właściciel Koźmina Wielkopolskiego Jan Kazimierz Sapieha, nadał Żydom koźmińskim przywilej, na mocy którego mogli założyć m. in. cmentarz, bożnicę, wybudować łaźnię i domy dla rabina i nauczyciela oraz wydał zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej

 Jan Kazimierz Sapieha
Tytuł: Jan Kazimierz Sapieha
Udostępnij to wydarzenie