10 lipiec 1939 r.

Oddano do użytku w Piwonicach drugi z kolei, murowany, budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Remiza OSP w Piwonicach
Autor: Kalendarium Południowej Wielkopolski (d-w.pl)
Tytuł: Remiza OSP w Piwonicach
Źródło: Kalendarium Południowej Wielkopolski (d-w.pl)
Udostępnij to wydarzenie