11 lipiec 1841 r.

Urodził się w Kaliszu Jan Maksymilian Choiński, Naczelnik Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemiańskiego w Warszawie, uczestnik powstania styczniowego

Udostępnij to wydarzenie