11 lipiec 1950 r.

Utworzono w Kaliszu Powiatowe Archiwum Państwowe

Udostępnij to wydarzenie