12 lipiec 1288 r.

W dokumencie transakcji, której świadkiem był „Johannes plebanus de Bralin” pojawiła się kolejna wzmianka o Bralinie.

Udostępnij to wydarzenie