12 lipiec 1841 r.

Odbyły się w Jarocinie uroczystości wmurowania węgla kamiennego pod synagogę.

Udostępnij to wydarzenie