12 lipiec 1900 r.

Odbyła się w Kaliszu uroczystość odsłonięcia nieistniejącego już pomnika cara Aleksandra II.

Pomnik cara Aleksandra II przed kaliskim sądem
Tytuł: Pomnik cara Aleksandra II przed kaliskim sądem
Źródło: www.wmf.kalisz.pl
Udostępnij to wydarzenie