12 lipiec 1930 r.

Z inicjatywy Mariana Przybylskiego, Powiatowego Naczelnika Pożarnictwa z Jarocina, powołano do życia w Kotlinie Ochotniczą Straż Pożarną

Udostępnij to wydarzenie