22 lipiec 1960 r.

Otwarto Muzeum Regionalne w Jarocinie, które w pierwszym okresie działalności nosiło nazwę Muzeum Etnograficzne.

Udostępnij to wydarzenie