22 lipiec 2006 r.

Z inicjatywy Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Gminnego Ośrodeka Kultury w Przygodzicach odbył się I Ogólnopolski Zlot „Blisko bocianów” w Przygodzicach

Udostępnij to wydarzenie