01 sierpień 1792 r.

Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa zwołała w Kaliszu zgromadzenie dla obrony praw nadanych Konstytucją 3 Maja; tegoż dnia utworzono oddział ochotników pod dowództwem starosty ostrzeszowskiego Franciszka Stadnickiego.

Udostępnij to wydarzenie