01 sierpień 1805 r.

Ukazał się pierwszy numer pierwszego kaliskiego pisma periodycznego „Kronika Miasta Kalisz”

Udostępnij to wydarzenie