01 sierpień 2008 r.

Rozpoczęło działalność w Koźminie Wielkopolskim „Radio znad Orli”

Udostępnij to wydarzenie