02 sierpień 1831 r.

Po śmierci o. Marcelego Radomińskiego, jednego z ostatnich braci zakonnych kobylińskiego klasztoru, nastąpiła urzędowa kasata klasztoru franciszkanów w Kobylinie

Kościół i klasztor oo. frańciszkanów w Kobylinie
Autor: Tomasz Skórzewski
Tytuł: Kościół i klasztor oo. frańciszkanów w Kobylinie
Źródło: wkaliszu.pl
Udostępnij to wydarzenie