02 sierpień 1856 r.

Ukazał się w Baranowie pierwszy numer „Przyjaciela Ludu Katolickiego”.

Udostępnij to wydarzenie