02 sierpień 1914 r.

Ukazał w Kaliszu się ostatni numer dziennika „Kurier Kaliski”.

Udostępnij to wydarzenie