06 sierpień 1927 r.

Ukazało się w Kaliszu ostatnie wydanie dziennika „Ilustrowany Kurier Kaliski”

Udostępnij to wydarzenie