06 sierpień 1945 r.

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza założono w Koźminku dzieciniec

Udostępnij to wydarzenie