22 lipiec 1927 r.

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer żydowskiego tygodnika „Kaliszer Leben” („Życie Kaliskie”)

Kaliszer Leben
Tytuł: Kaliszer Leben
Źródło: www.nli.org.il
Udostępnij to wydarzenie