11 wrzesień 1879 r.

Urodził się w Kobylinie Franciszek Maciejewski, działacz gospodarczy, prezes Związku Fabrykantów w Poznaniu, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, prezes Związku Obrony Przemysłu Polskiego i Związku Obrony Kresów Wschodnich

Franciszek Maciejewski
Tytuł: Franciszek Maciejewski
Źródło: www.archiwumkorporacyjne.pl
Udostępnij to wydarzenie