15 wrzesień 1586 r.

Przekazano w Kaliszu na potrzeby seminarium diecezjalnego kamienicę zwaną Zarembówką.

Udostępnij to wydarzenie