15 wrzesień 1985 r.

Ukazał się w Kaliszu ostatni numer „Solidarności Walczącej”, pisma organizacji Solidarność Walcząca Kalisz

Udostępnij to wydarzenie