15 wrzesień 1998 r.

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer „Naszego Osiedla”, informatora Rady Osiedla „Asnyka”

Udostępnij to wydarzenie