15 wrzesień 2001 r.

Kolegium Teologiczne Diecezji Kaliskiej przekształcono w Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej przy Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie

Logo Instytutu Teologicznego Diecezji Kaliskiej przy Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie
Tytuł: Logo Instytutu Teologicznego Diecezji Kaliskiej przy Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie
Udostępnij to wydarzenie